månadsarkiv: november 2013

Veckobrev 48

Schema på webben och Mobil Skola 24

Nu har vi klassernas schema på webben. Ni studerande kommer åt den via hemsidan http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/studerande/schema-och-franvarokoll eller denna länk: http://www.novasoftware.se/WebViewer/design1.aspx?schoolid=90950&code=557596

Samtidigt öppnar vi upp för att ni studerande kan logga in på Skola 24 och se er egen frånvaro samt kolla schema. I en mobilapp kan ni just nu bara se schemat.

Eftersom alla epostadresser måste läggas in har jag börjat med TK som försöksklass. Resten kommer.

/Martin

Föreläsning på onsdag

Lawen Mohtadi på Skarpnäcks folkhögskola

 

Föreläsningen med Lawen Mohtadi om Katarin Taikon är nu på onsdag den 27 november.Länk till event: https://www.facebook.com/events/215532511961951

Nytt på byn

Så här blir vår nya utsikt. Bilder från bygglovet. Lokalerna beskrivs på http://fastexp.se

ny lokal

Veckobrev 47

Köksansvar: Bas

Tack!

Stort tack till fritidsledarna som ordnade temadagen i torsdags!

Fritidsledarna på Gålö

Hela FL är på Gålö tisdag – torsdag denna vecka.

Nytt datum föreläsning

Lawen Mohtadi på Skarpnäcks folkhögskola

Lawen Mohtadi på Skarpnäcks folkhögskola

Föreläsningen med Lawen Mohtadi om Katarin Taikon är onsdag den 27 november och ingenting annat. Länk till event: https://www.facebook.com/events/215532511961951

/Martin

Veckobrev 46

Köksansvar: TK

Novaschem på webb och i mobil

Under veckan startar jag arbetet med att få ut schemat på webben som de studerande frågade efter. Möjligheten att kolla schema och frånvaro i mobilapp kommer också. Jag kommer att meddela när det är klart.

/Martin

Temadag på torsdag

Nu på torsdag den 14 November arrangerar vi i fritidsledarutbildningen årskurs 2 en temadag där vi bjudit in organisationen Framtidsjorden till att prata om global utveckling och EU:s åtta millenniemål, som handlar om hur världen kan bli en rättvisare plats med mindre fattigdom, högre jämlikhet och friskare människor.

Det kommer att ske i form av två pass, där det första passet är en föreläsning för hela skolan om EU:s millenniemål och pass två kommer att vara tre olika workshops där skolan delas in i tre grupper. Varje grupp kommer få testa på varje workshop, där det kommer bjudas på praktik och samtal kring dagens tema.

Hur gruppindelningen ser ut kommer att framgå på tisdagen, eventuellt redan under måndagsmötet. Vi i fritidsledarlinjen årskurs 2 kommer ansvara för att alla berörda får den information de behöver i god tid innan torsdag.

Schemat för dagen ser ut såhär:

10:50-12:10 Pass 1 – Föreläsning

12:10-13:10 LUNCH

13:10-14:30 Pass 2 – Workshops i grupperna

Efter 14:30 är det slut för dagen och innan 10:50 är det vanliga lektioner för samtliga kurser, om inte klassansvarig sagt något annat.

Föreläsningen under pass 1 börjar kl 10:50 i matsalen/ateljén och platserna för workshopsen pass 2 kommer troligtvis bli i ateljén och fritidsledarlinjens båda klassrum.

Vi ser fram emot en spännande och trevlig dag med hela skolan!

/Fritidsledarlinjen årskurs 2

 

Veckobrev 45

Välkomna tillbaka efter lovet!

Ansvar för köket, nya veckor. 
Vecka Klass
v. 45 PK
v. 46 TK
v. 47 BAS
v. 48 SK A
v. 49 SK B
v. 50 F1
v. 51 F2

Schema på webben m.m.

På måndagsmötet innan lovet efterfrågades scheman på vår hemsida. Jag har slutit ett nytt avtal med de som håller vår schematjänst. Inom kort kommer vi kunna att ha alla klassers schema på hemsidan. Ni kursdeltagare kommer också att kunna kolla er frånvaro på nätet samt via appar i telefonerna.

Martin