månadsarkiv: februari 2015

Veckobrev 7

Kafeteriaansvar: SK

Temadagen 10 februari 2015

Program:

10.40- 12.10 Föredrag i cafeterian av Bilan Osman från Expo. (OBS!!! Tiden)

12.10- 13.00 Lunch

13.00- 13.10 Samling i cafeterian där indelning i grupper sker. De studerande väljer själva, vilken grupp ni ska delta i. För att det ska gå smidigt väljer ni samtidigt de två verkstäder ni ska delta i. Det kommer att finnas info och biljetter till verkstäderna.

Verkstäder:

13.10 -15.10 Verkstad 1 (40 minuter) – Fyra parallella grupper

13.50 – 13.55 Paus (5 minuter)

13.55 -14.35 Verkstad 2 (40 minuter) – Tre parallella grupper

14.40.15.15 Återsamling i de ordinarie klasserna

Veckobrev 6

Kafeteriaansvar: F2

Temadagen

Fullständigt program och information om temadagen kommer under veckan hälsar Margareta.

Inkludera Mera

Martin, Cajsa och två deltagare från F2 deltar på tisdagen i konferensen om Inkludera Mera 2015 på Tollare folkhögskola.

Alice Bah Kuhnke deltar och vi har möjlighet att delta i dessa fyra spännande seminarier:

  1. Folkbildningen och flyktingmottagning. Hur kan vi bidra till att välkomna flyktingar till vår bygd?
  2. Folkbildningen och EU-medborgare. Tiggare på gatan väcker starka känslor. Vad kan vi göra?
  3. Folkbildningen i förorten. Hur kan vi bidra till att förortens befolkning får bättre inflytande i samhällsutvecklingen?
  4. Folkbildningen som aktör i debatten. Hur tänker vi och talar om och med varandra? Hur kan vi bidra till ett bättre samtal på folkhögskolan, på gator och torg och i media?

Är du intresserad av att jobba med Inkludera Mera under våren så säg gärna till!

Martin