månadsarkiv: februari 2018

Öppen föreläsning om fritidsledarrollen

Öppen Föreläsning tisdag 6/3 – komplexiteter, dilemman och utmaningar i fritidsledarrollen.

Denna förmiddag tittar vi närmare på några av de komplexiteter, dilemman och utmaningar som fritidsledare i allmänhet och fritidsledare i öppen verksamhet i synnerhet möter i sin vardag. Där finns bland annat förväntningar från olika grupper som ibland direkt motverkar varandra. Där finns också, till synes, frånvaron av förväntningar vilket kan leda fritidsledaren i händerna på de förväntningar som finns till hands…

Vi baserar dagens föreläsning på fältstudier som gjorts av våra studerande under en rad år – där de har observerat och intervjuat i öppen verksamhet. Utifrån dessa resultat kommer vi att försöka se större, generaliserbara mönster som rör denna vardag och yrkesroll.

KAFFE FRÅN 09.00 – FÖRELÄSNINGEN BÖRJAR 09.30
FRÅN 11.30 BJUDER VI PÅ SOPPA MED BRÖD
Plats: Skarpnäcks kulturhus A-salen

Väl mött i Skarpnäck

Hälsningar

Kollegiet på Fritidsledarutbildningen

https://www.facebook.com/events/427473934338109/