månadsarkiv: augusti 2018

#ritafördemokrati

Vi närmar oss valet 2018. Opinionssiffrorna ser dystra ut för värderingar som människors lika värde. Vi som längtar efter ett vi, en gemenskap, ett samhälle som bygger på välfärd och solidaritet, vi behöver synas och höras. FN bildades och begreppet mänskliga rättigheter föddes ur askan efter andra världskriget. Tiden därefter har inneburit många segrar för kollektivet.

Samtidigt många förluster.

Vi står nu inför stora utmaningar. Kanske har vikten av beslutsamhet och samarbete aldrig varit större. Jorden blöder. Vi är en art beroende av ekologisk balans. Utan en frisk jord kan varken människor, djur eller växter överleva. NASA:s rapporter visar att 17 av de 18 varmaste åren för jorden, sedan mätningarnas början 1880 har varit efter 2001. De närmaste tio åren kan vara de viktigaste i den mänskliga historien; om vi agerar nu så finns chans till fortsatt liv på jorden. Rapporterna låter som fiktion, som dystopiska fantasier. Men faktum är redan bränder, torka, orkaner, cykloner, döda korallrev och höjda havsnivåer.

Det här är otroligt skrämmande. Rädslan är stor och befogad.

En reaktion på rädsla är passivitet. Det ligger nära till hands att stoppa huvudet i sanden, att stå vid sidan av och se det ske; ett demokratiskt val där partier med rasistiska och andra ickedemokratiska värderingar vinner röster med ickedemokratiska metoder; fake news, att vända utsatta grupper emot varandra, att hävda att forskare överdriver. Detta händer i många länder, inte bara i Sverige. Se bara på USA där Trump-regeringen tagit beslutet att dra sig ur Parisavtalet.

Demokrati, mänskliga rättigheter, solidaritet och klimatpolitik har tydliga samband.
Vi måste börja agera.
Vi måste tro att vi kan.
Vi måste bryta passiviteten.
Vi måste börja någonstans.

Under hashtagen #ritafördemokrati vill vi uppmana samtliga Sveriges serietecknare att skapa serier, strippar eller enrutingar på temat hopp om framtiden. Pennan är vårt vapen och vår röst.

Vi vill se er visionera om hur vi tar oss ur denna politiska förvirring som råder. Vi vill se visioner om alternativ till det kapitalistiska system som skadar jordens ekologiska balans. Vi vill se er slå hål på myter som lockar människor att rösta på partier som inte värnar om mänskliga rättigheter. Vi vill se er hylla de mänskliga rättigheterna. Vi vill se exempel på framgångar, där kollektivet vunnit över maktmissbruk; berättelser från historien och från vår samtid.

Vad är det verkliga värdet av att vara människa? Hur ser en fungerande välfärd ut? Vad längtar du efter? Var med och uppmuntra handlingar i rätt riktning. Vi behöver hopp!

#ritafördemokrati
Trotsa prestationsångesten, gå emot passiviteten, rita! Vi är många.

Ida Engblom och Wendel Strömbeck, Serietecknarutbildningen
Bitte Andersson, Serietecknare
Rojin Pertow och Sofia Olsson, Galago

 

Terminsstart

Snart är det dags för terminsstart!

Terminen börjar måndag 20 augusti kl.10. Samling i kafeterian. Välkommen!

Ansökan till kurser

Vi har ansökan till Allmän kurs och Bättre svenska öppen hela sommaren.