månadsarkiv: februari 2019

Öppet hus på Fritidsledarutbildningen 28 mars

Vill du utbilda dig till fritidsledare? Eller vet du någon som vill utbilda sig till fritidsledare? Kanske någon som du skulle vilja utbildade sig till fritidsledare?

Här kommer ett bra tillfälle för att få veta mer om utbildningen på Skarpnäcks Folkhögskola. För alla som är nyfikna på att söka till Fritidsledarutbildningen hösten 2019.

Klockan 15-18 den 28 mars finns möjlighet att prata med lärare och studerande på utbildningen, få information om kursplan, litteratur, arbetssätt och metoder, titta på lokalerna och få hjälp att fylla i ansökningshandlingar mm.

Fritidsledarutbildningen vid Skarpnäcks folkhögskola är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning. En processutbildning med inriktning på ledarskap och arbete inom den frivilliga fritidsverksamheten, med makt- och normfrågor som profilfrågor. Under utbildningen jobbar vi med egen personlig utveckling och ökad självkännedom. Det innebär bland annat att vi fokuserar på hur makt- och normfrågor är kopplade till personlig utveckling, ökad självkännedom och till yrkesrollen som fritidsledare.

Sista ansökningsdag 15 april.

Väl mött i Skarpnäck,
Kollegiet på Fritidsledarutbildningen

För mer info kontakta:
fritidsledarutbildning@skarpnacksfolkhogskola.se,
tel: 08-683 18 30

 

https://www.facebook.com/events/285860738742608/

Öppen föreläsning för fritidsledarsektorn

https://www.facebook.com/events/403735493539201/

Fritidsledarutbildningen
Välkomnar till
En öppen föreläsning
*fri entré – ingen föranmälan*

Fritidsledaren och uppdraget kring jämställdhet i öppen verksamhet

TISDAGEN DEN 5 MARS KL. 09.00 -12.00
I SKARPNÄCKS KULTURHUS SKARPNÄCKS ALLÉ 25, A-SALEN

Vad betyder det att verksamheten har ett uppdrag kring jämställdhet? Vem bär ansvaret för om uppdraget inte nås? Varför upplevs det som svårt att nå bland många fritidsledare? Vilka konsekvenser får det om uppdraget inte nås?

Vi tittar på exempel på uppdragsformuleringar kring jämställdhet. Vi plockar upp olika förhållningssätt från fritidsledare gentemot jämställdhet i öppen verksamet. Vi varvar empiri från vårt uppsatsarbete med andra forskningsresultat och skapar utrymme för diskussioner i rummet. Vi kommer även att prata om hur vi arbetar med dessa frågor på utbildningen.

KAFFE FRÅN 09.00 – FÖRELÄSNINGEN BÖRJAR 09.30
FRÅN 11.30 BJUDER VI PÅ SOPPA MED BRÖD

Väl mött i Skarpnäck
Hälsningar
Kollegiet på Fritidsledarutbildningen