Ansökan till bättre svenska för invandrare hösten 2019

Här kan du söka till kursen Bättre svenska för invandrare.

Tryck på länken för att skapa ett konto i ”SchoolSoft”.

När kontot är färdigt kan du göra din ansökan.

Länk till ansökan:

https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=6842

Kontakta expeditionen 08 – 683 18 30 om du har frågor eller behöver hjälp att göra ansökan.

 

Att bli antagen på kursen/få en plats på kursen

Det är viktigt att du har läst informationen om kursen. Informationen finns på skolans hemsida.

  • Du måste kunna studera på heltid för att bli antagen på kursen. Arbetet i skolan + skolarbetet hemma motsvarar 40 timmar per vecka. Arbetet i skolan kan inte bytas ut mot mer arbete hemma.

Det är viktigt att du har fyllt i alla uppgifter i din ansökan. Om det saknas uppgifter kan vi inte bestämma om du blir antagen eller inte blir antagen.

  • Om du inte har studerat på SFI D-nivå måste du berätta hur du har gjort för att få kunskaper i svenska som motsvarar SFI D-nivå.
  • Berätta alltid varför du vill gå på kursen. Vi vill att du skriver den texten utan hjälp av någon annan.

Vi kallar alla som har studerat på SFI D-nivå eller har motsvarande kunskaper i svenska till en träff med information, test och intervju. Träffen tar 2-3 timmar.

  • Efter träffen beslutar kollegiet (alla lärare på kursen) tillsammans vilka som ska antas.
  • Alla som söker till kursen får mejl eller brev med besked om personen är antagen eller inte är antagen.
  • Personer som har blivit antagna behöver lämna besked till skolan så snart som möjligt och tacka ja eller nej till sin plats.

Personer som inte har svenskkunskaper motsvarande SFI D-nivå kommer inte att kallas till någon antagningsträff.

Vi prioriterar att anta personer som har tydliga mål med studierna i svenska och som planerar att studera minst ett läsår (två terminer). Det kan till exempel vara:

 • Personer som har ingen eller kort utbildning från sitt eget land och som vill studera för att i framtiden kunna få grundskolebehörighet eller gymnasiebehörighet.
 • Personer som vill få mer kunskaper i svenska för att få bättre möjligheter att få ett jobb de trivs med.
 • Personer som har minst gymnasieutbildning från sitt eget land och som vill få mer kunskaper i svenska för att kunna fortsätta studera i Sverige.