Ansök till kursen Skriv bättre svenska – distans

Att bli antagen på kursen/få en plats på kursen

Länk till ansökan finns längst ned på denna sida

Det är viktigt att du har läst all information om kursen innan du gör din ansökan.

Det är viktigt att du har fyllt i alla uppgifter i din ansökan. Om det saknas uppgifter kan vi inte bestämma om du blir antagen eller inte blir antagen.

  • Om du inte är färdig med SFI D-nivå måste du berätta hur du har gjort för att få kunskaper i svenska som motsvarar minst SFI D-nivå.
  • Berätta alltid varför du vill gå på kursen. Vi vill att du skriver den texten utan hjälp av någon annan.

Vi låter alla som har fyllt i alla svar i ansökan, och som har minst kunskaper motsvarande SFI D-nivå göra ett webbtest. Det är viktigt att den sökande gör testet utan hjälp från andra personer. Den sökande ska inte heller använda lexikon eller andra hjälpmedel.

  • Med hjälp av webbfrågorna och webbtestet kallar vi lämpliga sökanden till en webbintervju.
  • Före intervjun måste den sökande skicka in personbevis och en kopia på fotolegitimation eller pass.

Under webbintervjun samtalar vi om svaren vi har fått via webbfrågorna och resultatet på webbtestet.

  • Efter intervjun beslutar kollegiet (alla lärare på kursen) tillsammans vilka som ska antas.
  • Alla som söker till kursen får mejl eller brev med besked om personen är antagen eller inte är antagen.
  • Personer som har blivit antagna behöver lämna besked till skolan så snart som möjligt och tacka ja eller nej till sin plats.

Personer som inte har svenskkunskaper motsvarande minst SFI D-nivå kommer inte att få göra någon webbtest eller kallas till någon webbintervju.

Vi prioriterar att anta personer som har tydliga mål med studierna i svenska och som planerar att studera minst två terminer. Det kan till exempel vara:

 • Personer som vill få mer kunskaper i att skriva svenska för att få bättre möjligheter att få ett jobb de trivs med.
 • Personer som vill få mer kunskaper i att skriva svenska för att kunna fortsätta studera i Sverige.
 • Personer som vill få mer kunskaper i att skriva svenska för att kunna vara mer aktiv i samhället, t ex i föreningsliv, intresseorganisationer eller politik.

Tryck på länken för att skapa ett konto i ”SchoolSoft”. https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=6974

När kontot är färdigt kan du göra din ansökan.