Kategoriarkiv: Aktuellt

Öppen föreläsning om fritidsledarrollen

Öppen Föreläsning tisdag 6/3 – komplexiteter, dilemman och utmaningar i fritidsledarrollen.

Denna förmiddag tittar vi närmare på några av de komplexiteter, dilemman och utmaningar som fritidsledare i allmänhet och fritidsledare i öppen verksamhet i synnerhet möter i sin vardag. Där finns bland annat förväntningar från olika grupper som ibland direkt motverkar varandra. Där finns också, till synes, frånvaron av förväntningar vilket kan leda fritidsledaren i händerna på de förväntningar som finns till hands…

Vi baserar dagens föreläsning på fältstudier som gjorts av våra studerande under en rad år – där de har observerat och intervjuat i öppen verksamhet. Utifrån dessa resultat kommer vi att försöka se större, generaliserbara mönster som rör denna vardag och yrkesroll.

KAFFE FRÅN 09.00 – FÖRELÄSNINGEN BÖRJAR 09.30
FRÅN 11.30 BJUDER VI PÅ SOPPA MED BRÖD
Plats: Skarpnäcks kulturhus A-salen

Väl mött i Skarpnäck

Hälsningar

Kollegiet på Fritidsledarutbildningen

https://www.facebook.com/events/427473934338109/

Fler kurser, ny konstskola och ny rektor på Skarpnäcks folkhögskola

Under våren händer mycket nytt på Skarpnäcks folkhögskola. Vi startar kurser både med lokal anknytning och med rikstäckande intag. Vi får en treårig konstskola till oss och en ny rektor tillträder.

Vår kurs Bättre svenska för invandrare, med inriktning svenska som andraspråk utökas med en distanskurs på halvfart. Med denna kurs kommer vi att kunna rekrytera från hela landet. Vi vänder oss till personer med svenska som andraspråk som behöver utveckla sin förmåga att skriva på svenska för att utvecklas inom sitt yrke.

Odling i Skarpnäck.

Vi startar även en kurs i urbant odlande och självhushåll. Arbetsnamnet är ”Urban ekohushållning – i teori och praktik” och vänder sig till dig som vill jobba med omställningsarbete och praktisera en hållbar livsstil. Fokus ligger på regenerativ odling med permakultur och natural farming som grund. Kursen och odlingarna kommer att hålla till i Skarpnäck.

Kursplaner är under bearbetning och information kommer upp på hemsidan inom kort.

Konstskolan Linnéa är en treårig konstutbildning som vänder sig till unga vuxna med diagnos inom autismspektrumtillstånd och som har rätt till insats enligt LSS. Utbildningen innefattar målande, grafik, form och musik. Skolan har funnits sedan 1992 och har sedan länge legat i Skärholmen. Nu går Linnéa in under vårt tak och blir en del av Skarpnäcks folkhögskola.
Vi är väldigt glada att välkomna Konstskolan Linnéa till oss i Skarpnäck. Utbildningen breddar vår verksamhet på kultur, estetisk och praktiska området. Läs mer om Linnéa på http://www.konstskolanlinnea.se/

Till hösten planerar vi också att införa ett andra år på serietecknarutbildningen. Mer information om detta kommer under våren.

Bakgrunden till denna satsning är att folkhögskolorna i Sverige får ökat anslag under 2018. Regeringens beslut att satsa på folkhögskolorna gör att många skolor runtom i landet kan växa och utöka sitt utbud. Vi ser fram emot att få bredda vår verksamhet och jobba ännu mer med folkbildning.

Rekrytering av ny rektor till skolan är nu färdig. Vi har förmånen att få Kajsa Jungnelius som ny rektor för skolan. Kajsa har jobbat på fritidsledarutbildningen i över 10 år och tar nu över rektorstjänsten skolan med start 1 februari.

Vi ser fram emot en spännande vår på Skarpnäcks folkhögskola!

Skarpnäck 2017-12-06
Martin Wikström, tf och biträdande rektor

 

(Foto: Martin Wikström, från Folkodlarnas odling i Skarpnäck)

Veckobrev 46

Kafeteriaansvar: Baskursen

Berättarkafé

På torsdag har vi berättarkafé på skolan. Välkommen dit! Läs mer här: https://www.facebook.com/events/338248866640849/