Kategoriarkiv: Aktuellt

Ansökan till Fritidsledarutbildningen

Välkommen med din ansökan till Fritidsledarutbildningen

Sista ansökningsdatum är 15 april. Till din ansökan ska du bifoga:

  • Personbevis för studier (kan beställas här)
  • Kopia på gymnasiebetyg som stärker din grundläggande behörighet
  • Personligt brev som motiverar din ansökan
  • Intyg på praktik- eller arbetslivserfarenhet om du har angivet detta som merit

Ansök här: http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/ansokan/ansok-till-fritidsledarutbildningen

Lycka till!

#ritafördemokrati

Vi närmar oss valet 2018. Opinionssiffrorna ser dystra ut för värderingar som människors lika värde. Vi som längtar efter ett vi, en gemenskap, ett samhälle som bygger på välfärd och solidaritet, vi behöver synas och höras. FN bildades och begreppet mänskliga rättigheter föddes ur askan efter andra världskriget. Tiden därefter har inneburit många segrar för kollektivet.

Samtidigt många förluster.

Vi står nu inför stora utmaningar. Kanske har vikten av beslutsamhet och samarbete aldrig varit större. Jorden blöder. Vi är en art beroende av ekologisk balans. Utan en frisk jord kan varken människor, djur eller växter överleva. NASA:s rapporter visar att 17 av de 18 varmaste åren för jorden, sedan mätningarnas början 1880 har varit efter 2001. De närmaste tio åren kan vara de viktigaste i den mänskliga historien; om vi agerar nu så finns chans till fortsatt liv på jorden. Rapporterna låter som fiktion, som dystopiska fantasier. Men faktum är redan bränder, torka, orkaner, cykloner, döda korallrev och höjda havsnivåer.

Det här är otroligt skrämmande. Rädslan är stor och befogad.

En reaktion på rädsla är passivitet. Det ligger nära till hands att stoppa huvudet i sanden, att stå vid sidan av och se det ske; ett demokratiskt val där partier med rasistiska och andra ickedemokratiska värderingar vinner röster med ickedemokratiska metoder; fake news, att vända utsatta grupper emot varandra, att hävda att forskare överdriver. Detta händer i många länder, inte bara i Sverige. Se bara på USA där Trump-regeringen tagit beslutet att dra sig ur Parisavtalet.

Demokrati, mänskliga rättigheter, solidaritet och klimatpolitik har tydliga samband.
Vi måste börja agera.
Vi måste tro att vi kan.
Vi måste bryta passiviteten.
Vi måste börja någonstans.

Under hashtagen #ritafördemokrati vill vi uppmana samtliga Sveriges serietecknare att skapa serier, strippar eller enrutingar på temat hopp om framtiden. Pennan är vårt vapen och vår röst.

Vi vill se er visionera om hur vi tar oss ur denna politiska förvirring som råder. Vi vill se visioner om alternativ till det kapitalistiska system som skadar jordens ekologiska balans. Vi vill se er slå hål på myter som lockar människor att rösta på partier som inte värnar om mänskliga rättigheter. Vi vill se er hylla de mänskliga rättigheterna. Vi vill se exempel på framgångar, där kollektivet vunnit över maktmissbruk; berättelser från historien och från vår samtid.

Vad är det verkliga värdet av att vara människa? Hur ser en fungerande välfärd ut? Vad längtar du efter? Var med och uppmuntra handlingar i rätt riktning. Vi behöver hopp!

#ritafördemokrati
Trotsa prestationsångesten, gå emot passiviteten, rita! Vi är många.

Ida Engblom och Wendel Strömbeck, Serietecknarutbildningen
Bitte Andersson, Serietecknare
Rojin Pertow och Sofia Olsson, Galago

 

Öppen föreläsning om fritidsledarrollen

Öppen Föreläsning tisdag 6/3 – komplexiteter, dilemman och utmaningar i fritidsledarrollen.

Denna förmiddag tittar vi närmare på några av de komplexiteter, dilemman och utmaningar som fritidsledare i allmänhet och fritidsledare i öppen verksamhet i synnerhet möter i sin vardag. Där finns bland annat förväntningar från olika grupper som ibland direkt motverkar varandra. Där finns också, till synes, frånvaron av förväntningar vilket kan leda fritidsledaren i händerna på de förväntningar som finns till hands…

Vi baserar dagens föreläsning på fältstudier som gjorts av våra studerande under en rad år – där de har observerat och intervjuat i öppen verksamhet. Utifrån dessa resultat kommer vi att försöka se större, generaliserbara mönster som rör denna vardag och yrkesroll.

KAFFE FRÅN 09.00 – FÖRELÄSNINGEN BÖRJAR 09.30
FRÅN 11.30 BJUDER VI PÅ SOPPA MED BRÖD
Plats: Skarpnäcks kulturhus A-salen

Väl mött i Skarpnäck

Hälsningar

Kollegiet på Fritidsledarutbildningen

https://www.facebook.com/events/427473934338109/

Fler kurser, ny konstskola och ny rektor på Skarpnäcks folkhögskola

Under våren händer mycket nytt på Skarpnäcks folkhögskola. Vi startar kurser både med lokal anknytning och med rikstäckande intag. Vi får en treårig konstskola till oss och en ny rektor tillträder.

Vår kurs Bättre svenska för invandrare, med inriktning svenska som andraspråk utökas med en distanskurs på halvfart. Med denna kurs kommer vi att kunna rekrytera från hela landet. Vi vänder oss till personer med svenska som andraspråk som behöver utveckla sin förmåga att skriva på svenska för att utvecklas inom sitt yrke.

Odling i Skarpnäck.

Vi startar även en kurs i urbant odlande och självhushåll. Arbetsnamnet är ”Urban ekohushållning – i teori och praktik” och vänder sig till dig som vill jobba med omställningsarbete och praktisera en hållbar livsstil. Fokus ligger på regenerativ odling med permakultur och natural farming som grund. Kursen och odlingarna kommer att hålla till i Skarpnäck.

Kursplaner är under bearbetning och information kommer upp på hemsidan inom kort.

Konstskolan Linnéa är en treårig konstutbildning som vänder sig till unga vuxna med diagnos inom autismspektrumtillstånd och som har rätt till insats enligt LSS. Utbildningen innefattar målande, grafik, form och musik. Skolan har funnits sedan 1992 och har sedan länge legat i Skärholmen. Nu går Linnéa in under vårt tak och blir en del av Skarpnäcks folkhögskola.
Vi är väldigt glada att välkomna Konstskolan Linnéa till oss i Skarpnäck. Utbildningen breddar vår verksamhet på kultur, estetisk och praktiska området. Läs mer om Linnéa på http://www.konstskolanlinnea.se/

Till hösten planerar vi också att införa ett andra år på serietecknarutbildningen. Mer information om detta kommer under våren.

Bakgrunden till denna satsning är att folkhögskolorna i Sverige får ökat anslag under 2018. Regeringens beslut att satsa på folkhögskolorna gör att många skolor runtom i landet kan växa och utöka sitt utbud. Vi ser fram emot att få bredda vår verksamhet och jobba ännu mer med folkbildning.

Rekrytering av ny rektor till skolan är nu färdig. Vi har förmånen att få Kajsa Jungnelius som ny rektor för skolan. Kajsa har jobbat på fritidsledarutbildningen i över 10 år och tar nu över rektorstjänsten skolan med start 1 februari.

Vi ser fram emot en spännande vår på Skarpnäcks folkhögskola!

Skarpnäck 2017-12-06
Martin Wikström, tf och biträdande rektor

 

(Foto: Martin Wikström, från Folkodlarnas odling i Skarpnäck)

Veckobrev 46

Kafeteriaansvar: Baskursen

Berättarkafé

På torsdag har vi berättarkafé på skolan. Välkommen dit! Läs mer här: https://www.facebook.com/events/338248866640849/