Chefsutbildning

Systemiskt ledarskap

Ledarskapets komplexa sammanhang

På Skarpnäcks folkhögskola har vi lång erfarenhet av att genomföra uppdragsutbildningar åt chefer och ledare inom fritids- och kultursektorn.

I februari 2014 startar nästa omgång av systemisk chefsutbildning. Utbildningen består av fyra moduler:

 1. Systemiskt ledarskap – teorier och förklaringsmodeller.
 2. Chefen, gruppen och organisationen
 3. Chefen i förändringsprocessen
 4. Chefen, den administrativa arbetsledaren

 

GrupprabattFör vem passar utbildningen?

Enhetschefer, avdelningschefer och liknande med verksamhetsansvar och personalansvar, inom kultur och fritidssektorn, samt personer med ledarerfarenhet som vill kvalificera sig för chefsjobb.

Syfte

Att utveckla chefskapet. Genom: 

 • att fördjupa förståelse kring chefens funktioner och förutsättningar
 • att reflektera över relationen mellan chefen och medarbetare samt synliggöra sambanden mellan ledarstil och grupputveckling
 • att reflektera över en chefsgrupps funktion

Jenny Danielsson

1. Systemiskt ledarskap

Start och introduktionskurs chefsutbildning

Systemiskt ledarskap – teorier och förklaringsmodeller för ett framgångsrikt och modernt ledarskap.

Vi  testar hur vi får syn på mönster, känslor och attityder och hur det påverkar det egna ledarskapet. Vi ger dig modeller för och förståelse av processer och skeenden. Och vi tittar på strukturer och modeller för att vidareutveckla ditt ledarskap på egen hand.

19 och 20 februari 2014 i Skarpnäck. Pris 4500 kr exkl. moms. Inkluderar litteratur och måltider.Sista anmälningsdatum: 10 februari.

2. Systemisk chefsutbildning

Från steg 2 får varje deltagare en mentor och en näthandledare

2.	Chefen, gruppen och organisationen

 • Systemisk förståelse
 • Konflikthantering
 • Klara mål och roller
 • Arbetsklimat och etik
3 dagar internat på kursgård. 2 + 2 heldagar uppföljning i Skarpnäck med nätbaserade uppgifter mellan tillfällena. Totalt 7 heldagar + handledning. Pris: 15 000 kr exkl. moms. Inkluderar litteratur, internat samt måltider.Datum för kursdagar: 13-15 maj, 10-11 september och 1-2 oktober.

Sista anmälningsdag: 28 april.

 

3.	Chefen i förändringsprocessen

 • Kommunikation och coaching
 • Samspel, delaktighet och samskapande
 • Självreflektion och återkoppling
 • Kvalité och styrning
 • Mål- och processutvärdering
3 dagar internat på kursgård. 2 + 2 heldagar uppföljning i Skarpnäck med nätbaserade uppgifter mellan tillfällena.Totalt 7 heldagar + handledning. Pris: 15 000 kr exkl. moms. Inkluderar litteratur, internat samt måltider.

 

4.	Chefen, den administrativa arbetsledaren

 • Projekt- och verksamhetsplanering
 • Organisationsteori
 • Delegation och ansvarsintegritet
 • Konstruktiva och inspirerande möten
 • Utvecklings- och medarbetarsamtal
3 dagar internat på kursgård. 2 + 2 heldagar uppföljning i Skarpnäck med nätbaserade uppgifter mellan tillfällena.Totalt 7 heldagar + handledning. Pris: 15 000 kr exkl. moms. Inkluderar litteratur, internat samt måltider.

Form

 • Föreläsningar, både med utbildningsledare  och externa föreläsare som kan upplevas som angelägna för innehållet
 • Mentorskap / handledning i mindre grupper
 • Erfarenhetsutbyte över gränserna (olika verksamheter inom sektorn eller olika mellan olika kommuner)
 • Näthandledning
 • Gruppuppgifter / projektuppgifter i den egna verksamheten
 • Litteraturstudier
 • Chefsgrupper-studiegrupper
 • Skriftliga och muntliga presentationer

Kurslitteratur

 • Kommunikation på arbetsplatsen, Anders Engqvist
 • Intelligent organisation, Andreas DeKlerk
 • Dubbelstjärnan, Ben Furman
 • Systemisk coaching, Moltke/Molly

Tankar om arbetsformerna och kunskapssyn

Vi tror att all medveten utveckling bygger på

 • insikt om utgångspunkten (analysförmåga av sig själv och omvärlden)
 • mod att göra gränsöverskridande, se möjligheter och möta svårigheter
 • gynnsamma omständigheter tex tillåtande klimat i utbildningsgruppen
 • inspiration och stöd
 • hårt arbete mot tydliga mål
 • tålamod