Fakta om Allmänna linjen

Syfte

Vi vill ge allmänbildning, en god grund för fortsatta studier, ökat självförtroende samt en berikande samvaro med andra vuxenstuderande.

Innehåll och arbetsformer

Vi erbjuder ett rikt ämnesutbud och ger möjlighet till omväxlande studier i bland annat svenska, engelska, matematik, datorkunskap, samhällskunskap, historia, religion och livsåskådning, miljö, ekologi och skapande verksamhet.

Vi läser koncentrerat i olika teman eller ämnesblock. Vi utgår från väsentliga övergripande historiska och aktuella frågor som vi bearbetar med litteraturstudier i skolan, studiebesök och fältarbete.

I temastudierna arbetar vi ibland med skapande arbetsformer, till exempel med utställningar, färg och form, foto och video. Engelska och matematik är nivågrupperade ämnen. De teman du läser bygger underlag för dina behörigheter för de gymnasiegemensamma ämnena som tillsammans ger dig grundläggande behörighet för högskolestudier.

 

Omvärld eller individ?

Inriktningen Omvärld har teman som kretsar kring frågor om hållbar utveckling, miljö och internationella frågor. Individ har teman som är mer fokuserade på mellanmänskliga relationer, personlig utveckling och grupprocesser.

På båda kurserna ges du möjlighet att läsa de behörigheter som behövs för grundläggande behörighet.

Arbetstiden är cirka kl. 9-15.30 varje dag.

Behörigheter

Du kan få grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet genom att studera 1-4 år på allmän linje på folkhögskola. Du måste då uppnå motsvarande godkänd nivå i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religion, naturkunskap och historia.

Läs ännu mer om att bli behörig till högskolestudier här.

Studietid

1-4 år beroende på din studiebakgrund och dina framtidsplaner. På kursen kan du studera på två olika nivåer i tre kurser:
● Baskurs 1-2 år
● Fortsättningskurserna omvärld och individ 1-2 år

Läs mer om innehållet på dessa kurser här

Intygande om omfång

Folkhögskolan kan intyga om grundläggande behörighet för högre studier då du har klarat dina behörigheter samt uppfyller tidsomfånget som sammanfattas av bilden nedan.

Behörigheter (c) folkhögskola.nu

 

 

Kostnader Ingen kursavgift. Materialavgift: 1050 kr/termin

Kurstider läsåret 2018-2019

Hösttermin:
20/8 – 21/12 2018

Vårtermin:
9/1 – 4/6 2019

Kurstider läsåret 2019-2020

Hösttermin:
19/8 – 20/12 2019

Vårtermin:
9/1 – 3/6 2020