Fakta om Fritidsledarutbildningen

Vid Fritidsledarutbildningen på Skarpnäcks folkhögskola arbetar vi med att utbilda ledare som ska arbeta med människors fritid. De flesta som går ut vår utbildning jobbar med unga människor och deras förberedelse för ett vuxenliv, men utbildningen är generell och handlar om att leda grupper och stötta individer att växa och hitta mening och få upplevelser som de inte alltid hittar på egen hand.

Vår utbildning grundar sig på en folkbildningstradition, vilket ger avtryck i arbetssätt och upplägg av undervisningen. I mötet mellan folkbildningsmetoder och akademisk litteratur skapar vi en lärprocess där många av våra studerande för första gången får känslan av att de inte bara kan läsa och förstå, utan även använda innehållet i sitt praktiska ledarskap.

För oss är det viktigt att synliggöra normer och maktförhållanden som råder i vårt samhälle och som vi är påverkade av, men inte alltid medvetna om. Vi synliggör maktdimensioner som exempelvis kön, klass, etnicitet, sexualitet, könsuttryck, funktionalitet och ålder. Vi arbetar med att skapa medvetenhet kring hur maktdimensionerna påverkar vårt livsutrymme och våra utvecklingsmöjligheter. Medvetandegörandeprocessen startar i den enskilde individen för att utvecklas till att bli ett verktyg i det professionella ledarskapet.

Vi har ett nära samarbete med fritidssektorn, de kommuner och organisationer främst i Storstockholm, som anställer fritidsledare. Våra studerande har under sin utbildning hos oss återkommande kontakt med kommuner och deras yrkesverksamma fritidsledare via samarbeten och praktik. Vår skola är en av tio intressenter i Kunskapscentrum för fritidsledarskap vilket ytterligare förstärker vår koppling till den sektor där våra studerande huvudsakligen får jobb efter utbildningen. Vår uppföljning av tidigare studerande visar att i stort sett alla som efter vår utbildning söker arbete, också får arbete inom sektorn.

Kursplan och andra dokument

Här kan du ta del av vår kursplan, learning outcomes samt poängfördelning av de delkurser som ingår i utbildningen

Kursplan

Kursplan

Learning outcomes

Learning outcomes

Poängfördelning

Poängfördelning

Studiemedel

Läs här om de bidrag och lån du kan söka från CSN.

Kostnader: Ingen kursavgift. Materialavgift: 4000 kr/termin vilket inkluderar litteratur, kortare frilufts- och studieresor, vissa internatkostnader mm.

Kurstider läsåret 2017-2018

Hösttermin:
21/8 – 22/12 2017

Vårtermin:
3/1 – 5/6 2018

Kurstider läsåret 2018-2019

Hösttermin:
20/8 – 21/12 2018

Vårtermin:
2/1 – 4/6 2019