Konstskolan LINNEA

Konstskolan LINNEA är en 3-årig eftergymnasial Konst- och Kulturutbildning/Deltid daglig verksamhet. Hos oss får du studera och testa ämnen som målning, teckning, form, grafik och musik.

Vi vänder oss till Dig med diagnos inom autismspektrumtillstånd/intellektuell funktionsvariation som har rätt till insats enligt LSS.

Läs mer på LINNEA:s webbplats