Kontaktinfo personal

Skolledning

Rektor
Kajsa Jungnelius
08-683 18 31
kajsa.jungnelius(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Administrativ personal

Skolsamordnare
Martin Wikström
08-683 18 36
martin.wikstrom(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Ekonomiansvarig
Solveig Hedberg
08-683 18 33
solveig.hedberg(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Skolsekreterare
Sathima Östergren
08-683 18 34
sathima.ostergren(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Kurator
Cajsa Tartsay
08-683 18 37
cajsa.tartsay(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Davidsson
08-683 18 42
anna.davidsson(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Nätverkstekniker
Nasrin Khatami
073-728 23 88
nasrin.khatami(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Vaktmästare
Fresenbet Woldemariam
08-683 18 38
fresenbet.woldemariam(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Pedagogisk personal

Allmänna kollegiet

Anna Davidsson
08-683 18 42
anna.davidsson(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
Klassföreståndare Omvärld

Gilbert Corneliusson
08-683 18 42
gilbert.corneliusson(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Joakim Malmsten
08-683 18 42
joakim.malmsten(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
Resursperson, digitala hjälpmedel

Katarina Sandström
08-683 18 42
katarina.sandstrom(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
Resursperson

Magnus Jonsson
08-683 18 44
magnus.jonsson(snabel-a(skarpnacksfolkhogskola.se
Klassföreståndare Individ

Martin Wikström
08-683 18 36
martin.wikstrom(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
Kursansvarig

Peter Svernby
08-683 18 44
peter.svernby(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Pia Roxell
08-683 18 44
pia.roxell(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
Klassföreståndare Bas

Björn Viberg
08-683 18 42
bjorn.viberg(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

 

Bättre svenska för invandrare-kollegiet

Agneta Malm
08-683 18 39
agneta.malm(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Katarina Mattson
08-683 18 39
katarina.mattson(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Sofie Sandholm
08-683 18 40
sofie.sandholm(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
Kursföreståndare

Monica Svahn
08-683 18 39
monica.svahn(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Fritidsledarkollegiet

Lovis Edman
08-683 18 43
lovis.edman(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Diana Pettersson Svenneke
08-683 18 49
diana(snabel-a)fritidsledarskap.se
Kunskapscentrum

Mårten Roosvall
08-683 18 43
marten.roosvall(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
Kursföreståndare, klassföreståndare F1

Malin Svantesson
08-683 18 43
malin.svantesson(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
Klassföreståndare F2

Serietecknarkollegiet

Ida Engblom
ida.engblom(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
08-683 18 35

Wendel Strömbeck
wendel.strombeck(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
08-683 18 35

Urbant Ekohushåll

Sanya Falkenstrand
sanya.falkenstrand(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se
08-683 18 35