Kunskapscentrum för Fritidsledarskap

Skarpnäcks folkhögskola är en av tio deltagande intressenter i Kunskapscentrum för fritidsledarskap, KC.

KC som funnits sedan 2004 arbetar med forsknings-/utvecklingsprojekt och kompetensutveckling med fokus på vårt verksamhetsområde.

Syftet är att ta vara på och strukturera såväl fritidsledares kunskaper som befintlig forskning på området, samt att framställa effektiva system för utveckling, dokumentation och utvärdering av verksamheten. KC strävar efter att större utsträckning forskningsanknyta kunskaperna i sektorn.

Vi arbetar också med att skapa kontakter och nätverka för att bidra till utvecklingen av öppen fritidsverksamhet och fritidsledaryrket. Vi deltar regelbundet i olika konferenser och utbildningssammanhang på såväl lokal som nationell nivå. Genom våra egna seminarier främjas också erfarenhetsutbyte,inspiration och kontakter mellan medarbetare från de olika medlemskommunerna.

KC är placerat på Skarpnäcks folkhögskola som också är arbetsgivare åt koordinatorn/forskningsledaren samt mottagare av eventuella projektbidrag. Varje deltagande kommun/sdf erlägger en proportionell medlemsavgift och har var sin plats i styrgruppen och därigenom lika möjlighet att påverka centrets utveckling.

Övriga deltagande intressenter är: Ekerö kommun, Haninge kommun, Lidingö stad, Nynäshamns kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Solna stad, Upplands Väsby kommun, Värmdö kommun, Österåkers kommun.

Du hittar vår webbplats på http://www.fritidsledarskap.se

Kunskapscentrum Fritidsledarskap