Mer om urbant ekohushåll i teori och praktik

Kursens innehåll

Odla med permakultur och natural farming som grund. Vi använder dessa verktyg för att maxa skörden över året samtidigt som vi lyfter hållbar odling till en ny nivå. Allt börjar med jorden som du får en djup förståelse för och hur du med den på bästa sätt kan interagera med växterna. Vi designar ytan med hänsyn till hur bla sol, vind och vatten rör sig på platsen. Vi tittar på växtsammansättning och dess inbyggda växtskydd. I detta innefattas bla – förkultivering, avhärdning, växtgillen, växthusdesign, smart kompostering, svamp- och fröodling samt vatteninsamling. Kunskap om biokol, att odla mikroliv, bygga spaljéer inkl att göra knutar, beskära och föröka samt odla inne.

Insamling av vilda växter efter årstid, främst för att användas till föda men även som örtmedicin och redskap.

Förvaring av färska grödor och förädling, såsom mjölksyrning, mjöd, jun, torkning, stuka, bivaxsalvor, naturlig hårvård etc.

Beteendeförändring – vi behöver omprioritera vår tid och våra val och med det omdefiniera vad som är värdefullt för oss. Inom detta ingår det att öva upp oss i att minska på våra bekvämligheter som ofta handlar om att dra ner på vårt energianvändande som att till exempel duscha och tvätta mer sällan, stänga av frysen och att använda kroppsdrivna redskap. Hit hör även att jobba proaktivt med hälsan genom rätt intag av föda och att träna. Ibland står förändringsarbetet i konflikt med ens omvärld, därför har vi en kontinuerlig dialog kring detta för att stödja varandra i att våga vara banbrytande.

Förutom ovanstående finns möjlighet till att bredda kursen ytterligare med en inblick i områden som – krisberedande kunskaper, primitivism, djurhållning, kemikaliebantning, tandvård, plocka och använda vilda svampar, använda färger för textilier och annat, köpa rätt mat ur ett socialt och miljöriktigt perspektiv samt en del näringslära. Deltagare kan komma med förslag på relaterade ämnen att ha med på kursen.

Förväntat lärresultat

Efter kursen förväntas du ha inarbetat ett mönster i din vardag för att kunna leva mer hållbart. Du har med dej fördjupade verktyg inom hållbar matproduktion och förädling.

Kursintyg

Efter avslutad utbildning får varje deltagare, vid minst 80 % närvaro och fullgjorda uppgifter med godkänt resultat inkl praktiska moment, ett kursintyg som regenerativ småskalig odlare. Detta med permakulturprinciper och natural farming som grund.

Studietakt och terminstider

Terminstider

Läsåret 2018
VT 5 mars – 3 aug
HT 20 aug – 21 dec

Läsåret 2019
VT 4 mars – 19 juli
HT 5 aug – 20 dec

Kursen sker på deltid om 50% á ca 20 timmar i veckan fördelat på 10 timmars lärarledd tid och 10 timmar med eget arbete eller i grupp. Vanligen ses vi torsdagar och fredagar med några få undantag. Ingående schema släpps ca en månad innan kursstart.

 

Antagning, kriterier och övrigt

Du kan söka kursen fram till och med den 20 januari. Dock tillsätter vi platserna efter hand, dvs redan under höstterminen år 2018, därför är det viktigt att ansöka omgående för att vara säker på att det finns platser kvar att söka till. Det finns 18 platser på kursen.

Kriterier och urval

Ansökan sker via ett personligt brev inklusive ett foto (foto ej separat, dvs allt i samma dokument) i ett format som läraren kan anteckna i, dvs word, pages etc, ej pdf, där du förklarar varför du vill gå kursen och om du har några erfarenheter inom ämnet sedan tidigare. Det är en stor fördel om du har odlat en del innan, men med ett stort intresse att vilja nå en hållbar livsstil kan räcka långt.

Urval för att få komma till en intervju på skolan sker kontinuerligt. Bor du inte i Stockholm för tillfället, kan intervjun ske via videosamtal. Vid träffen finns möjlighet att ställa frågor men det går även bra att maila innan till:

sanya.falkenstrand(snabel-a)skarpnacksfolkhogskola.se

Vid intervjun vill vi ta reda på din

  • Motivationsnivå
  • Förståelse för vad som krävs av dig i utbildningen
  • Förståelse för hur omvärlden ser ut idag och hur du ser att du kan vara en bidragande kraft till en förändring

Vi är noga med att antagningen sker utifrån icke-diskriminerande grunder. Dock måste du ha en fysik som klarar av att grovarbeta och att till exempel kunna gå långt.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för högre studier krävs ej. Du ska dock ha kunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk 1 eller A samt Engelska 6 eller B. Utöver detta krävs ganska bra datorkunskaper för att kunna tillgodogöra dig kursen.

Ansökan hittar du här.

I ansökan ska detta finnas med:

  • Personligt brev
  • Personbevis för studier (beställ från Skatteverkets webbplats)

Det går bra att komplettera med  personbevis fram tills dess att du eventuellt blir kallad till en intervju.

Ej antagna meddelas senast under vecka 6.

Kostnader

Kursen är avgiftsfri. Men material och redskap som erfordras för det parallella förändringsarbete i era hem bekostas av kursdeltagarna själva. Vi förutsätter att ni har kläder, skor, arbetshandskar etc som lämpar sig i ett odlingssammanhang.

Kurslitteratur och SL-kort för att ta oss till våra studiebesök bekostar ni även själva. Eventuellt gör vi en studieresa längre bort med en eller två nätters övernattning. Detta bekostas i sådant fall extra av er, dvs SJ-tågbiljett samt övernattning på vandrarhem och mat.

Terminsavgiften om 1600 kr går till avgifter för kopiering, kostnader för t ex studiebesök och annat på skolan samt kostnader för förbrukningsmaterial.

Övrigt

Vid några tillfällen kommer vi behöva använda datorer och wifi som du själv får ta med dig för att kunna genomföra uppgifterna. Har du ingen dator så får du själv fixa det via skolan för lån över dagen vid dessa tillfällen. Dock har ni ibland hemuppgifter som sker via dator och till det sker inget utlån, däremot finns fasta datorer på skolan.

Nyckelord

Får att få än mer på benen om vad denna kurs handlar om så kan ni naturligtvis höra av er med era funderingar. Nedan finns annars nyckelord som ni kan söka er vidare med för svar i det virtuella rummet.
#regenerativfarming #permaculture #naturalfarming #urbanhomesteading #självhushållning #omställning #transitionnetwork #peakeverything

Huvudläraren, Sanya Falkenstrand, har under 12 år aktivt arbetat som omställare. Både som egen företagare, ideellt och praktiskt i sin vardag. Du kan hitta mer information om hennes arbete på www.animamundi.se. Följ utbildningen på Instagram @skarpagon och www.facebook.com/skarpagon