Om studieomdömet

Allmän information om studieomdömet på Skarpnäcks folkhögskola

På folkhögskolan finns inte betyg. Folkhögskolan har i stället ett studieomdöme. Med studieomdömet kan du konkurrera om platser på högskolan i en speciell behörighetsgrupp, BF, för just folkhögskolestuderande.

Studieomdömet avser den studerandes förmåga att bedriva studier och syftar till att bedöma den studerandes förutsättningar att tillgodogöra sig fortsatt utbildning, d.v.s. studier på närmast högre nivå efter folkhögskolan. Därmed avses i första hand de moment i fortsatt utbildning som har huvudsakligen teoretisk prägel.

Studieomdömet har sin främsta betydelse vid ansökan till högskola och universitet då folkhögskolestuderande med intyg om grundläggande behörighet samt studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp.

Skarpnäcks folkhögskola
Studieomdömet sätts årligen för studerande som följer en omdömesberättigad kurs. På Skarpnäcks folkhögskola gäller det allmänna linjens kurser, Baskursen och fortsättningskurserna Individ och Omvärld. Studerande kan skriftligen begära befrielse från omdömessättningen. Alltså välja att inte bli omdömessatt. Den som gör det kan inte senare begära att få ut studieomdöme.

I mitten av varje termin har klassläraren individuella utvecklingssamtal med alla i klassen då de studerande får en återkoppling på sitt arbete och utveckling vad det gäller studieförmåga. På Skarpnäcks folkhögskola har vi två omdömeskollegier i början av maj. Då deltar alla lärare som undervisat i de tre klasserna, lämnar förslag om omdöme och därefter följer en diskussion. Slutligen kommer mötet fram till ett gemensamt omdöme. Omdömet är således en samlad bedömning av den studerandes studieförmåga. Bedömningen sker efter Folkbildningsrådets anvisningar och kriterier. För att omdömet ska bli så rättvist som möjligt har vi två möten. Vid första omdömeskollegiet sätts ett preliminärt omdöme. Cirka en vecka senare fastställs omdömet vid ett andra omdömeskollegium.

De studerande som ämnar fortsätta sina studier på Skarpnäcks folkhögskola får enbart ett muntligt besked om sitt omdöme av sin klasslärare på avslutningsdagen. De studerande som lämnar skolan för gott får ett skriftligt omdöme i samband med sitt intyg och eventuellt behörighetsintyg.

Man kan inte överklaga sitt omdöme. Den studerande kan vända sig till skolledningen och därefter till skolans styrelse och begära en omprövning av omdömessättningen om hon/han kan ange skäl för detta.

Observera att studieomdöme och behörighet i ämnen inte är samma sak. Studieomdömet värderar en studerandes förmåga till vidare studier och utgör ett helhetsomdöme. Behörighet ges i olika ämnen och tar hänsyn till nivå, kunskaper och färdigheter i varje enskilt ämne.

Efter varje läsår får du ett studieintyg som visar vilken kurs du gått, vilka ämnen/teman du studerat och antal timmar.