Öppen föreläsning för fritidsledarsektorn

https://www.facebook.com/events/403735493539201/

Fritidsledarutbildningen
Välkomnar till
En öppen föreläsning
*fri entré – ingen föranmälan*

Fritidsledaren och uppdraget kring jämställdhet i öppen verksamhet

TISDAGEN DEN 5 MARS KL. 09.00 -12.00
I SKARPNÄCKS KULTURHUS SKARPNÄCKS ALLÉ 25, A-SALEN

Vad betyder det att verksamheten har ett uppdrag kring jämställdhet? Vem bär ansvaret för om uppdraget inte nås? Varför upplevs det som svårt att nå bland många fritidsledare? Vilka konsekvenser får det om uppdraget inte nås?

Vi tittar på exempel på uppdragsformuleringar kring jämställdhet. Vi plockar upp olika förhållningssätt från fritidsledare gentemot jämställdhet i öppen verksamet. Vi varvar empiri från vårt uppsatsarbete med andra forskningsresultat och skapar utrymme för diskussioner i rummet. Vi kommer även att prata om hur vi arbetar med dessa frågor på utbildningen.

KAFFE FRÅN 09.00 – FÖRELÄSNINGEN BÖRJAR 09.30
FRÅN 11.30 BJUDER VI PÅ SOPPA MED BRÖD

Väl mött i Skarpnäck
Hälsningar
Kollegiet på Fritidsledarutbildningen