Bra att veta

På Skarpnäcks folkhögskola finns många människor med spännande och viktiga erfarenheter. Sammanlagt är vi ca 160 studerande och personal på skolan. Här kan du möta människor från olika kulturer och länder. Många av kursdeltagarna har sitt ursprungsland utanför Sverige.

”Vad kan man bli på en folkhögskola?”

Vi brukar säga att man kan ”bli” eller snarare utveckla det man själv arbetar för: Allmänbildad, engagerad, initiativrik, skapande, insiktsfull, förstående och förmögen att lösa problem och konflikter. Vi samarbetar med andra och engagerar oss aktivt i samhället. Det flesta blir också behöriga att söka vidare till högre studier efter 1-3 år på allmän linje.

Tillsammans försöker vi undersöka och ta ställning till vår vardag och omvärld. Folkhögskolan ska ge människor möjlighet att utvecklas och växa, orka och vilja gå vidare i livet, kunna och våga påverka sina egna och andra livsvillkor.

Vår kunskapssyn och arbetssätt

Folkhögskolan är en fri skolform som arbetar för demokrati – demokrati på skolan, i lokalsamhället och i världen. Vi försöker ta tillvara möjligheten att lägga upp våra studier tillsammans. De studerande har stora möjligheter att påverka undervisningens innehåll och metoder. Ibland arbetar vi tematiskt med en fråga vilket betyder att vi studerar en fråga eller ett problem utifrån olika vinklar och olika ämnens perspektiv.

Det finns många fördelar med att koncentrera sig på ett ämne eller problemområde i taget. Det finns tid att:

  • Tillsammans fundera över vad som är intressant och viktigt att studera
  • Dela med sig av sina erfarenheter i ämnet
  • Ge sig iväg utanför skolan och undersöka verkligheten
  • Koncentrera sig, läsa och fördjupa sig
  • Diskutera och analysera
  • Skapa och själv producera utställningar, tidningar, skådespel, bildspel etc.

Tack vare resurserna och kompetensen i huset kan vi arbeta och uttrycka oss med olika sinnen – tal, skrift, bild, ljud och drama. På skolan arbetar vi bland annat med olika utställningstekniker och olika material, exempelvis lera, färg, gips samt ljud, bild och video. Vi försöker att ha ett varierat arbetssätt där samarbete och grupparbeten är basen.

Var och en som söker sig till folkhögskolan gör det av egen fri vilja. Därför tror vi att var och en som studerar här också vill studera och vara med om att skapa
”vardagsharmoni” – alltså arbeta för att varje dag ska kännas meningsfull och lustfylld.

Det är var och ens ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat med intressanta, lärorika, viktiga och spännande studier. Den som är aktiv och engagerad får ut mer av studietiden.