Studiefinansiering

Det finns olika möjligheter att finansiera dina studier på folkhögskola. Här följer några huvuddrag. Mer utförlig information kan du få från CSN, www.csn.se.

Här är en bra guide om hur du söker studiemedel http://www.omstudiemedel.se/ansok-om-studiemedel/

 

För dig över 20

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du få studiemedel. Läs all information här: www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel

För dig under 20 år

För dig som inte har fyllt 20 år – läs denna sida om studiehjälp: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp

Att studera halvtid

Om du läser på halvtid får du hälften av bidraget och hälften av lånet. Läs mer hur om det här: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel/hur-mycket-kan-du-fa/heltid-deltid-1.2781

Hur mycket pengar kan jag få/låna

http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel/hur-mycket-kan-du-fa/belopp-heltid-1.2782