Synpunkter

Du som studerande bör i första hand vända dig till dig klassföreståndare då du har synpunkter eller klagomål. du kan också kontakta samordnaren för kursen.

Som steg två kan du kontakta biträdande rektor eller rektor. Det går då bra att skicka in via formuläret nedan.

 

*
Help Text