Tillgänglighet och hjälpmedel

Vi strävar hela tiden efter att förbättra och förnya oss kring tillgänglighet för alla. Det är viktigt för oss att alla ska erbjudas förutsättningar att ta till sig studierna på bästa sätt. Både vad gäller den fysiska miljön och tekniska hjälpmedel. Skulle du som deltagare ha förslag på förbättringar så tveka inte att prata med din lärare eller biträdande rektor om detta.

Vi har en resursperson anställd på heltid som jobbar nära de studerande som har behov av detta.

Du som är studerande på skolan bör känna till att vi har tillgång till dessa program och appar:

Förstorning
I ett antal datorer har vi Zoomtext installerat. Det är ett program som hjälper dig med synsvårighet att zooma in och lättare läsa på skärmen.

Talsyntes
Vi har olika lösningar för att underlätta för dig som kan ha läs- och skrivsvårigheter. Claro read finns i ett antal datorer. Det läser upp sidor på webben, word-dokument, sökbara pdf:er m.m.

Till våra Googlekonton har vi också kopplat App Writer cloud som gör ungefär samma sak som Claro read.

Vi har en Ipad som kan fotografera av text och läsa upp denna. Vår nätverksscanner kan läsa in olika typer av text som konverteras till sökbara pdf:er och mailas till ett konto. Du kan då få denna text uppläst samtidigt som du läser den.

Du som läser på Fritidsledarutbildningen har möjlighet att få all litteratur som talbok eller e-bok. Talboken kan läsas upp i en Legimusspelare på dator eller i din telefon.

Om du är i behov av (och har rätt till) teckenspråkstolk så har vi också möjlighet att boka in sådana.