Bättre svenska för invandrare

Kursen i Bättre svenska för invandrare är för dig som:

  • vill prata bättre, skriva bättre och förstå bättre svenska för att kunna leva ditt liv som du vill
  • har studerat på SFI, D-nivå, eller har motsvarande kunskaper
  • vill samarbeta med andra i dina studier

Vi vill:

  • ge dig kunskaper och självförtroende att använda svenska i vardagslivet och arbetslivet
  • ge dig verktyg så att du kan fortsätta utveckla dina svenskkunskaper efter kursen
  • ge dig möjlighet att möta nya personer, nya tankar och åsikter

 

 

Du kan studera på heltid eller på halvtid. Om du studerar på heltid är kursen två terminer lång. Om du studerar på halvtid är kursen fyra terminer lång.

På kursen i Bättre svenska för invandrare får man inga behörigheter eller betyg. När du är färdig med kursen får du ett kursintyg. För att söka till kursen ska man vara minst 18 år.

bättre svenska heltid bättre svenska halvfart

 

 

 

 

 

Läs mer om heltidskursen här…
Läs mer om halvtidskursen här…