Allmän kurs – Behörighetsgivande kurser

Den allmänna linjen vid Skarpnäcks folkhögskola är indelad i fyra delkurser:

På Allmänna linjen kan du:

  • komplettera dina gymnasiebetyg och få behörighet till högre studier
  • utveckla dig själv och komma igång med studier igen
  • få tillgång till en egen kvotgrupp när du söker till högskola och universitet

Vi vill:

  • ge allmänbildning om människan, samhället och naturen
  • ge en god grund för fortsatta studier
  • erbjuda en berikande samvaro med andra vuxenstuderande

Att studera allmänna kursen hos oss betyder att du studerar på heltid. Du läser alla ämnen som ingår i kursen oavsett om du har någon behörighet sen tidigare och att du ingår i en studiegrupp. På detta sätt skiljer vi oss från Komvux där du kan välja enstaka kurser. Läs vidare om kunskapssyn m m

Om grundläggande behörighet

Du kan få grundläggande behörighet för högskolestudier eller yrkeshögskola genom att studera 1 – 4 år på allmän linje. Du ”läser inte upp betyg” utan siktar på att uppnå en nivå motsvarande godkänt i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap. Dina godkända kurser i kombinationen med din tid här på folkhögskolan ger dig behörighet för högre studier, både till yrkeshögskolan och till den teoretiska högskolan och universitet. Läs mer om behörigheter här.

Hur länge måste jag studera?

Hur länge du behöver studera beror på din studiebakgrund och dina framtidsplaner. Vi har tre nivåer, baskurs samt två fortsättningskurser Omvärld och Individ. Vi har ca 15 – 20 studerande per klass.

Till vilken nivå ska jag söka?

Nivå 1: Baskursen är för dig som har gått ut grundskolan och inte har så många godkända poäng från gymnasiet. Du behöver tre år för att uppnå grundläggande behörighet.

Nivå 2: Forsättningskurserna omvärld och individ är våra högskoleförberedande kurser. De ligger på samma nivå och har olika temainriktningar. Dessa är för dig som har gått minst ett år på gymnasiet eller folkhögskola, har runt 800 poäng godkända eller arbetat heltid minst ett år. Du ska vara färdig med Svenska 1 (eller A) eller Svenska som andra språk 1 (eller A).

Fortsättningskurserna passar alltså också dig som har fler poäng eller ämnen än minimikravet. Du kan behöva ett eller två år på folkhögskola beroende på förkunskaper och poäng.

Läs vidare om Baskurs och fortsättningskurserna

På folkhögskola får man inte betyg utan omdöme om studieförmåga med inriktning på högre teoretiska studier. Läs vidare om studieomdöme.

Vem kan söka till allmän linje?

Du som har fyllt 18 år och inte har en färdig gymnasieutbildning. I undantagsfall antar vi studerande från 16 års ålder i samarbete med din hemkommun. Du som har svenska som andra språk ska ha godkänd Svenska som andraspråk grundläggande nivå. Läs vidare om antagningsförfarande och vad som händer efter din ansökan