Ledarskap för fritidssektorn

Praktisk teori för ledarskap, självförståelse och medvetenhet

Skarpnäcks folkhögskola ger en ledarskapsutbildning för anställda inom fritidssektorn som sträcker sig över två terminer. Utbildningen passar dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde men inte kan eller vill studera till fritidsledare på högskolenivå.

Nästa kursstart: augusti 2017

Utbildningen är för dig som:

  • Arbetar inom sektorn men saknar för yrket avsedd utbildning
  • Är nyfiken på vad teoretiska verktyg kan få för effekt på din erövrade yrkeserfarenhet
  • Behöver ny inspiration i ditt arbete med att möta unga på deras fritid
  • Vill öka din professionella medvetenhet såväl som din självkännedom
  • Vill utforska hur du kan arbeta med makt- och normfrågor i ditt ledarskap och yrkesroll

Efter utbildningen ska du ha:

  • Utökat din professionella verktygslåda
  • En fördjupad kunskap om ledarskap och hur en kan förhålla sig till olika situationer
  • Ökat din förståelse för processerna som gör att du påverkar din omgivning och din omgivning påverkar dig
  • En ökad förmåga att kommunicera din roll och ditt yrke gentemot såväl kollegor, samarbetspartners som brukare
  • En ökad medvetenhet om makt- och normstrukturer som påverkar samhället i stort såväl som dig som ledare och de individer och grupper du ska jobba med.

ledarskap


Mer om kursens innehåll och arbetsformer

Utbildningen består av totalt 12 heldagar utspridda under perioden augusti 2017 – juni 2018. Mellan heldagsträffarna får du uppgifter att jobba med och vi jobbar även med näthandledning.

Studiegruppen delas in i mindre arbetsgrupper som under hela utbildningen bearbetar innehållet och blir den grupp som får och löser uppgifter/uppdrag .

Varje sammankomst har ett tema och en gemensam utbytesstund för de olika arbetsgrupperna, då de får tillfälle att presentera tankar, nya upptäckter, dilemman och ev. lösningar för varandra.

Mellan sammankomsterna får deltagarna uppgifter/uppdrag som ska lösas i arbetsgrupperna. Lärarna finns i bakgrunden som handledare för stöd och för att säkerställa att arbetet inte stannar av.

Innehåll

Läs mer om innehållet på denna sida.

Anmälan

Anmäl ditt intresse på denna sida

Datum för kursen 2017-2018

Kommer snart

Fakta:
Utbildningen är kostnadsbelagd och faktureras terminsvis i förväg. Den ger inte rätt till CSN-medel utan är tänkt att genomföras vid sidan om din ordinarie anställning inom fritidssektorn. Utbildningens hastighet är att likna med studier på kvartsfart.

Kostnad: 8000 kr/termin (totalt 16000 kr för hela utbildningen)*. Medlemmar av KC, Kunskapscentrum för fritidsledarskap betalar 7500 kr / termin. (Totalt 15000 kr).

Sista anmälningsdag: 10 juni 2017.

Nästa kursstart: augusti 2017. Uppdaterad information om denna kurs kommer snart på denna sida.

* Kostnad inkluderar lunch och fika under kursdagarna samt litteratur och arbetsmaterial. Logi och övrig kost bekostas av deltagaren. Moms tillkommer.
** Antagningsbesked meddelas under juni 2017.  Vid för få anmälningar ställs utbildningen in. Detta meddelas senast 20 juni 2017. Om antalet anmälda är fler än utbildningens platser kommer medlemmar av KC att prioriteras.

Övrigt
Hotell, tips på boende i närheten för dig som inte bor i Stockholmsområdet:
Hotell TaInn i Sköndal: http://www.hoteltainn.se