Allmän kurs – Skriv bättre svenska distans

Den allmänna kursen Skriv bättre svenska på distans är  för dig som:

 • har lärt dig svenska som vuxen
 • vill skriva bättre svenska för att kunna leva ditt liv som du vill
 • har minst avslutat SFI, D-nivå, eller har motsvarande kunskaper
 • har vana att använda datorer och internet
 • har tillgång till internet och dator med webbkamera under studietiden
 • vill studera halvtid på distans
 • vill samarbeta med andra i dina studier
 • vill få möjlighet att bli behörig i ämnen på grundnivå: svenska som andraspråk, samhällskunskap och matematik
 • vill få möjlighet att bli behörig till att läsa svenska och andra behörigheter på gymnasienivå

Vi vill:

 • ge dig kunskaper och självförtroende att använda svenska i vardagslivet och arbetslivet
 • ge dig verktyg så att du kan fortsätta utveckla dina svenskkunskaper efter kursen
 • ge dig möjlighet att möta nya personer, nya tankar och åsikter
 • ge dig möjligheter att få behörigheter på grundnivå

Läs mer om kursen här

Kursen är en allmän kurs på grundläggande nivå. Den förbereder dig i svenska ämnet för studier på gymnasienivå och innehåller flera ämnen som till exempel samhällskunskap, historia.  Du har möjlighet att få behörighet i Svenska som andraspråk grund och samhällskunskap grund om du läser kursen. Du kan även välja att läsa matematik på grundnivå. Se villkor på följande sidor.