Urbant ekohushåll i teori och praktik

Vår kurs urbant ekohushåll – i teori och praktik är för dig som vill

  • Ta ett större socialt ansvar glokalt genom att praktisera en bärkraftig tillvaro. Detta med inriktning på främst regenerativ odling utifrån permakultur och natural farming som grund
  • Kombinera tidigare kända kunskaper inom ekohushåll med nya rön för att på ett utvecklande sätt åter kunna ingå i naturens kretslopp
  • Jobba med beteendeförändrande mönster i din vardag

På vår utbildning vill vi

  • Ge en bred grund att stå på för att kunna praktisera en djupare hållbar livsstil
  • Lära oss av varandra och gemensamt bygga en kreativ plattform för utveckling inom ämnesområdet
  • Ge inspiration och kunskaper till dig som vill förändra ditt liv där du är eller för dig som drömmer om praktisera ett större ekohushåll på landsbygden

Vår kurs kombinerar teori med tidsvis mycket praktik utomhus. Vår gemensamma odling finns i Skarpnäck.

Vad innehåller kursen?

Kursens fokus ligger på regenerativ urban odling med verktyg från permakulturen och natural farming. Vi kommer att bygga upp en semiskogsträdgård med fleråriga växter som grund samtidigt som vi utforskar vilka ett- och tvååriga växter som kan tänkas integreras i systemet. Vår utmaning blir att hålla våra metoder innanför naturens ramar. Det vill säga att främst utöva tekniker som gör oss oberoende av ändliga naturresurser.

Utöver odling utforskas en del av naturens skafferi samt hur vi på bästa sätt kan förvara och förädla allt vi producerar.

För att kunna nå en hållbar tillvaro på flera plan sker kontinuerligt en dialog och praktisk handling i att arbeta med beteendeförändrande mönster i vår vardag.

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna en bred grund att stå på för att kunna praktisera en djupare hållbar livsstil och samtidigt kunna kombinera det med rådande livsstil som att till exempel lönearbeta. Samtidigt är det en förberedande kurs för de som längtar efter att praktisera ett fullskaligt ekohushåll på landsbygden.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som vill ta ett större socialt ansvar glokalt genom att utöva en bärkraftig livstil med inriktning på främst odling. Du vill leva den förändring som du vill se i världen genom att förvalta de kunskaper vi en gång hade i kombination med nya rön för att åter kunna ingå i naturens kretslopp.

Läs mer om utbildningen här