Veckobrev 43

Kateriaansvar: Baskursen

Utrymingsövning

Under veckan genomförs en utrymningsövning för hela skolan. Se till att ni har gått igenom brandplanen som finns i klassrummen.

Studeranderådsmöte: Måndag kl. 14.35.
Infoga lagliga bilder i uppsatser eller texter

Så här gör du enkelt med Google Drive för att leta och infoga lagliga bilder i ditt arbete eller uppsats:

Film på https://www.youtube.com/watch?v=aovb4ZMGZC0&feature=youtu.be

Eller från datorkurssidan: https://sites.google.com/a/skarpnacksfolkhogskola.se/uppgifter-datorkurs/google-drive-m-m/infoga-lagliga-bilder-i-dina-dokument

/Martin