Veckobrev 46

Köksansvar: TK

Novaschem på webb och i mobil

Under veckan startar jag arbetet med att få ut schemat på webben som de studerande frågade efter. Möjligheten att kolla schema och frånvaro i mobilapp kommer också. Jag kommer att meddela när det är klart.

/Martin

Temadag på torsdag

Nu på torsdag den 14 November arrangerar vi i fritidsledarutbildningen årskurs 2 en temadag där vi bjudit in organisationen Framtidsjorden till att prata om global utveckling och EU:s åtta millenniemål, som handlar om hur världen kan bli en rättvisare plats med mindre fattigdom, högre jämlikhet och friskare människor.

Det kommer att ske i form av två pass, där det första passet är en föreläsning för hela skolan om EU:s millenniemål och pass två kommer att vara tre olika workshops där skolan delas in i tre grupper. Varje grupp kommer få testa på varje workshop, där det kommer bjudas på praktik och samtal kring dagens tema.

Hur gruppindelningen ser ut kommer att framgå på tisdagen, eventuellt redan under måndagsmötet. Vi i fritidsledarlinjen årskurs 2 kommer ansvara för att alla berörda får den information de behöver i god tid innan torsdag.

Schemat för dagen ser ut såhär:

10:50-12:10 Pass 1 – Föreläsning

12:10-13:10 LUNCH

13:10-14:30 Pass 2 – Workshops i grupperna

Efter 14:30 är det slut för dagen och innan 10:50 är det vanliga lektioner för samtliga kurser, om inte klassansvarig sagt något annat.

Föreläsningen under pass 1 börjar kl 10:50 i matsalen/ateljén och platserna för workshopsen pass 2 kommer troligtvis bli i ateljén och fritidsledarlinjens båda klassrum.

Vi ser fram emot en spännande och trevlig dag med hela skolan!

/Fritidsledarlinjen årskurs 2